Ontdek de vaarwereld uit het begin van de 20e eeuw :
die goede oude tijd...
Rose des vents
FR - NL - EN

Privéleven

Deze sectie verduidelijkt het beleid van Classic Boats t.o.v. persoonsgegevens die bij het bezoeken van de site zouden nagelaten kunnen worden. Onze doelstelling is uw gegevens te beschermen overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.


1. Wat is een persoonsgegeven?

Volgens de wet van 8 december 1992 is een persoonsgegeven "iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Als identificeerbaar wordt beschouwd "een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit".


2. Om welke reden(en) worden persoonsgegevens gebruikt via de site Classic Boats?

Classic Boats verzamelt uw persoonsgegevens bij het verzenden van een aanvraag voor informatie. De gegevens die u per mail doorgeeft, worden gebruikt om aan uw aanvraag te beantwoorden. Zij worden bewaard door Classic Boats om te kunnen voldoen aan de opvolging van uw aanvraag.


3. Laat de site cookies achter op uw computer?

Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van de internetgebruiker wordt opgeslagen, tijdens het bezoeken van een site.

De site van Classic Boats laat geen cookies achter.


4. Welke zijn de rechten van de betrokkene van de gegevens?

Recht op toegang en recht op verbetering: via een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend en geadresseerd aan Classic Boats, Rue Maurice Brossius, 62 5020 Namur, België, kan elke persoon die zijn identiteit bewijst, gratis een schriftelijke mededeling verkrijgen van zijn of haar persoonsgegevens, en zo nodig, een verbetering eisen van onjuiste, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake zijn.

Recht van verzet:

- Recht van algemeen verzet: via een schriftelijke aanvraag, gedateerd en geadresseerd aan Classic Boats, kan elke persoon die zijn identiteit bewijst, zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien het gaat over ernstige en gerechtvaardigde redenen.
- Recht van verzet voor direct marketing: elke persoon kan tevens, op aanvraag, zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens met het oog op direct marketingdoeleinden, via een geschreven aanvraag, ondertekend en geadresseerd aan Classic Boats.

Deze aanvragen dienen verzonden te worden aan :

Atelier Classic Boats,
Rue Maurice Brossius, 62
5020 Namur
België.

Alle vragen betreffende de inzameling en/of verwerking van uw persoonsgegevens moeten geadresseerd zijn aan info@classicboats.be, voor elektronische briefwisseling, of per brief aan bovenstaand adres.

 

 

Classic Boats
Copyright © Classic Boats
Site created by pb web concept