Ontdek de vaarwereld uit het begin van de 20e eeuw :
die goede oude tijd...
Rose des vents
FR - NL - EN

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeenheden

Deze website wordt beheerd door Atelier Classic Boats (Classic Boats), Rue Maurice Brossius, 62 5020 Namur - België.
Het bezoeken van de website is gratis, echter zonder waarborg vanwege Classic Boats.

Bij het gebruiken van de site stemt de internetgebruiker automatisch en onherroepelijk in met huidige gebruiksvoorwaarden, termen en met de waarschuwingsberichten die voorkomen in de site.


2. Afwijzing van verantwoordelijkheid

De inhoud en de informatie van de site gelden enkel als informatie. Classic Boats spant zich in om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, maar vergissingen en/of typfouten zijn niet uitgesloten. Classic Boats draagt geen enkele verantwoordelijkheid t.o.v. deze informatie, noch t.o.v. het gebruik dat de internetgebruiker ervan kan maken. Classic Boats heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande informatie de inhoud van de site te wijzigen en updates van de informatie aan te brengen. Classic Boats kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die voortvloeit uit het gebruik van de site door de intergebruiker.

Gebruik van de informatie door de gebruiker - de gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten die toebehoren aan Classic Boats integraal te respecteren

Hyperlinken naar andere sites die niet beheerd zijn door Classic Boats - de verwijzing naar hyperlinken in de Classic Boats site, betekent niet dat Classic Boats controle uitoefent over deze sites en Classic Boats draagt geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze sites.

Hyperlink naar de site van Classic Boats - Classic Boats stemt erin toe dat andere websites verwijzen naar hun site via hyperlinken, binnen de navolging van de geldende wetten.


3. Intellectueel eigendom

De rechten van intellectueel eigendom van de site de Classic Boats zijn in handen van Classic Boats. Classic Boats verleent de gebruiker het recht de informatie van zijn site te gebruiken, echter exclusief voor privaat gebruik.


4. Toepasbare wet en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de site van Classic Boats zal worden geregeld volgens het Belgisch recht. Enkel en alleen de gerechtshoven et rechtbanken van het arrondissement van Namen zijn competent.

In geval van rechtsgeding zal een afgedrukte versie van huidige gebruiksvoorwaarden en van elke bijkomende vermelding in elektronische vorm aanvaard worden in alle rechts- of administratieve procedures.

 

 

Classic Boats
Copyright © Classic Boats
Site created by pb web concept